Ηλεία

Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης: Αναστολή λειτουργίας Κυριακάτικης αγοράς

Σύμφωνα με την :

KYA Δ1.α/Γ.Π. οικ. 60936/30-9-2020 (ΦΕΚ 4258/30-9-2020 τεύχος Β, η οποία υπογράφεται από τους Υπουργούς:

  • Οικονομικών
  • Ανάπτυξης & Επενδύσεων
  • Προστασίας του Πολίτη
  • Παιδείας & Θρησκευμάτων
  • Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
  • Υγείας
  • Εσωτερικών

παρατείνεται η ισχύς της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 56344/14.09.2020 (ΦΕΚ 3952/15.09.2020 τεύχος Β’) με θέμα: Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από την 16/9/2020 έως και τις 30/9/2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έως την 12/10/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς Ν. Μανολάδας μέχρι στις 12/10/2020.

Όλη η επικαιρότητα