Ηλεία

Θ. Βασιλόπουλος: Έγινε το πρώτο βήμα για διαχειριστικά σχέδια βόσκησης στην Δυτική Ελλάδα

“ Έγινε το πρώτο βήμα , αυτό που χρειάζονταν οι κτηνοτρόφοι μας να γνωρίζουν τις ζώνες βόσκησης μέσα στην επόμενη διετία…» ήταν το σχόλιο του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρου Βασιλόπουλου έπειτα από την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την  έγκριση σύναψης προγραµµατικών  συµβάσεων µε οχτώ περιφέρειες της χώρας ( μεταξύ αυτών και η Δυτική Ελλάδα)   για την εκπόνηση των ∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Στη σύνταξη των διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης,  για λόγους ενιαίας διαχείρισης περιλαµβάνονται όλες οι εκτάσεις που µπορούν να διατεθούν για χρήση βόσκησης.   Το Έργο αφορά στη σύνταξη µελετών διαχείρισης των βοσκήσιµων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίηση τους, προς όφελος της βιώσιµης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του  φυσικού  περιβάλλοντος.  Συγκεκριµένα  επιδιώκεται  η  πλήρης  και αντικειµενική  απογραφή της φυσιογνωµίας, του  καθεστώτος  χρήσης και του παραγωγικού δυναµικού των βοσκήσιµων γαιών σε πανελλαδική κλίµακα µε σύγχρονες τεχνολογίες, προκειµένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισµός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίµηση της βοσκοϊκανότητας τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές µονάδες, οι οποίες θα κατανεµηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατοµικευτεί η χρήση τους.

Η πρόταση 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέχρι την σύνταξη των σχεδίων βόσκησης  είχε   ζητήσει  να μην εφαρμοστεί η Τεχνική Λύση για την κατανομή βοσκοτόπων το 2020  επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη μέθοδος σε σχέση με την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής  στη νέα προγραμματική περίοδο μετά το 2021 δημιουργεί στρεβλώσεις μεταξύ των δικαιωμάτων των Περιφερειών. Μάλιστα είχε  αντιπροταθεί  να εναρμονιστεί το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την προσθήκη περισσότερων από 8 εκατομμυρίων στρεμμάτων επιλέξιμων βοσκοτόπων. Ειδικότερα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με την εναρμόνιση του υπόβαθρου, τα διαθέσιμα εκτάρια βοσκοτόπων αυξάνονται από 950.000 που είναι σήμερα σε περίπου 1.650.000, γεγονός που μόνο θετικά οφέλη θα έχει για τους κτηνοτρόφους της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Ηλείας.

Όλη η επικαιρότητα