Αγροτικά Εκπαίδευση Οικονομία

Σύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών με την τοπική αγροτική οικονομία

Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπογράφει το Πανεπιστήμιο Πατρών με Yπουργεία, την ΠΔΕ και άλλους fορείς με στόχο τη σύνδεση με την τοπική αγροτική οικονομία
Ακούστε το άρθρο

Με κριτήριο τον κοινό στόχο της επιστημονικής υποστήριξης, των δημόσιων πολιτικών, της εκπαιδευτικής συνεργασίας και κυρίως την σύνδεση με την τοπική αγροτική οικονομία, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των Φορέων, στις 11 Φεβρουαρίου το Πανεπιστήμιο Πατρών θα συνυπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον  Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – Δήμητρα, την  Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, σε επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο, για την επίτευξη κοινών στόχων, καθώς επίσης και την επίτευξη δημιουργίας και μετάδοσης αναλυτικής σκέψης, διαρκούς αναβάθμισης και επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο με ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής ερευνητικής πολιτικής στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό χώρο.
Στο πλαίσιο προαγωγής των προδιαγεγραμμένων  στόχων του Μνημονίου αλλά και γενικότερα  για την επίτευξη  ανάπτυξης συνεργασίας της επιστημονικής κοινότητας με τους φορείς δημοσίων πολιτικών,  οι παραπάνω φορείς συμφωνούν και συναποδέχονται να λαμβάνουν κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία για την επίτευξη των ακόλουθων  δράσεων/στόχων:
-Συνεργασία σ’ όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την επίτευξη των στόχων
-Διοργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ. Ημερίδων, Συνεδρίων, Εργαστηρίων) με θεματικό άξονα τον Αγροτικό τομέα
-Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω ανταλλαγής υλικού, τεχνογνωσίας και δεδομένων
-Υποβολή κοινών προτάσεων στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων για έρευνα ανάπτυξη εφαρμογών και παροχής υπηρεσιών
-Υποβολή κοινών προτάσεων σε διεθνείς οργανισμούς
Συνεργασία με στόχο:
-Την συμβολή στην ομαλή προσαρμογή της τοπικής αγροτικής οικονομίας και στη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης υπαίθρου
-Την βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα για τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων και της υγείας των καταναλωτών
-Την συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
-Την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την προστασία των πόρων και τον μετριασμό των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή
-Προσφορά ολοκληρωμένης μεταδευτεροβάθμιας τυπικής εκπαίδευσης επιπέδου 3, 4 και 5
-Προσφορά προγραμμάτων άτυπης εκπαίδευσης (κατάρτιση, σεμινάρια, κλπ.)
-Διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας με την αγροτική παραγωγή
in.gr

Όλη η επικαιρότητα